CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÂN HƯNG PHÁT

Add: 25/3/17 Bùi Quang Là - Phường 12 - Quận Gò Vấp - TP.HCM
Hotline
0908 608 059 - 0819 608 059
Hỗ trợ kinh doanh
Mr.Thơ
0908 608 059
minhtho_hungphat@yahoo.com
Ms. Hồng
0989 661 521
bichong_hungphat@yahoo.com

Cân điện tử thông dụng

Cân điện tử V11P30
Bảo hành: 12 tháng
Model: V11P30
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử V11P15
Bảo hành: 12 tháng
Model: V11P15
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử V11P6
Bảo hành: 12 tháng
Model: V11P6
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử V11P3
Bảo hành: 12 tháng
Model: V11P3
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử TSE30
Bảo hành: 12 tháng
Model: TSE
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử TSE15
Bảo hành: 12 tháng
Model: TSE
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử TSE 6
Bảo hành: 12 tháng
Model: TSE
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử TSE 3
Bảo hành: 12 tháng
Model: TSE
Sai số: 0.1g
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử VIBRA TPS30
Bảo hành: 12 tháng
Model: VIBRA TPS
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử VIBRA TPS15
Bảo hành: 12 tháng
Model: VIBRA TPS
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử VIBRA TPS6
Bảo hành: 12 tháng
Model: VIBRA TPS
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử VIBRA TPS3
Bảo hành: 12 tháng
Model: VIBRA TPS
Sai số: 0.1g
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử VIBRA HAW30 30kg - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: VIBRA HAW30
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử VIBRA HAW-15 15kg - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: VIBRA HAW15
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử VIBRA HAW-6 6kg - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: VIBRA HAW6
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử VIBRA HAW-3 3kg - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: VIBRA HAW3
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân đo độ ẩm củ mì (sắn) - Cân điện tử Hưng Phát
:
Model:
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử Excell ALH3(H)-3kg - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: Excell ALH3(H)
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử Excell ALH6(H)-6kg - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: Excell ALH6(H)
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử Excell ALH15(H)-15kg - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: Excell ALH15(H)
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059