CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÂN HƯNG PHÁT

Add: 25/3/17 Bùi Quang Là - Phường 12 - Quận Gò Vấp - TP.HCM
Hotline
0908 608 059 - 0819 608 059
Hỗ trợ kinh doanh
Mr.Thơ
0908 608 059
minhtho_hungphat@yahoo.com
Ms. Hồng
0989 661 521
bichong_hungphat@yahoo.com

Sản phẩm

Cân điện tử VMC FHB600-600g/0.01g
Bảo hành: 12 tháng
Model: VMC FHB600-600g/0.01g
Sai số: 0.01g
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử FHB-H323
Bảo hành: 12 tháng
Model: FHB-H323
Sai số: 0.001g
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử FHB-H223
Bảo hành: 12 tháng
Model: FHB-H223
Sai số: 0.001g
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân phân Tích DIGI DS323
Bảo hành: 12 tháng
Model: DS323
Sai số: 0.001g
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân phân tích DS223
Bảo hành: 12 tháng
Model: DS223
Sai số: 0.001g
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử GS3203A
Bảo hành: 12 tháng
Model: GS3203A
Sai số: 0.001g
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử GS2203A
Bảo hành: 12 tháng
Model: GS2203A
Sai số: 0.001g
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử VMC-WED-30kg
Bảo hành: 12 tháng
Model: VMC – WED30
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử VMC-WED-15kg
Bảo hành: 12 tháng
Model: VMC – WED15
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử VMC-WED-6kg
Bảo hành: 12 tháng
Model: VMC – WED6
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử VMC-WED-3kg
Bảo hành: 12 tháng
Model: VMC – WED3
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử VMC-WED-1500g
Bảo hành: 12 tháng
Model: VMC – WED1.5kg
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử VMC-WED-600g
Bảo hành: 12 tháng
Model: VMC – WED600
Sai số: 0.1g
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử MP301-300g/0.1g
Bảo hành: 12 tháng
Model: MP301
Sai số: 0.1g
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử MP601-600g/0.1g
Bảo hành: 12 tháng
Model: MP601
Sai số: 0.1g
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử MP2-2kg/0.1g
Bảo hành: 24 tháng
Model: MP2
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử MP3-3kg/0.1g
Bảo hành: 12 tháng
Model: MP3
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử CUB-RW1220-1.5kg
Bảo hành: 12 tháng
Model: RW1220
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử CUB-RW2220-3kg
Bảo hành: 12 tháng
Model: RW2220
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử CUB-RW3220-7.5kg
Bảo hành: 12 tháng
Model: RW3220
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059