CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÂN HƯNG PHÁT

Add: 25/3/17 Bùi Quang Là - Phường 12 - Quận Gò Vấp - TP.HCM
Hotline
0908 608 059 - 0819 608 059
Hỗ trợ kinh doanh
Mr.Thơ
0908 608 059
minhtho_hungphat@yahoo.com
Ms. Hồng
0989 661 521
bichong_hungphat@yahoo.com
Sản phẩm mới

Loadcell Vmc

Loadcell VMC VLC-121 30 tấn - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: VLC-121
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell VLC-100 VMC 10000kg - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: VLC-100
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell VLC-100 VMC 5000kg - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: VLC-100
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell VLC-100 VMC 3000kg - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: VLC-100
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell VLC-100 VMC 2000kg - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: VLC-100
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell VLC-100 VMC 1000kg - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: VLC-100
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell VLC-100 VMC 500kg - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: VLC-100
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell VLC-100 VMC 200kg - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: VLC-100
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell VLC-100 VMC 100kg - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: VLC-100
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell VLC-100 VMC 20klb - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: VLC-100
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell VLC-100 VMC 10klb - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: VLC-100
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell VLC-100 VMC 4klb - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: VLC-100
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell VLC-100 VMC 2klb - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: VLC-100
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell VLC-100 VMC 1klb - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: VLC-100
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell VLC-100 VMC 500lb - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: VLC-100
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell VLC-100 VMC 250lb - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: VLC-100
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell VLC-110 VMC 10klb - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: VLC-110
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell VLC-110 VMC 5klb - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: VLC-110
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell VLC-110 VMC 4klb - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: VLC-110
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell VLC-110 VMC 3klb - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: VLC-110
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
12