CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÂN HƯNG PHÁT

Add: 25/3/17 Bùi Quang Là - Phường 12 - Quận Gò Vấp - TP.HCM
Hotline
0908 608 059 - 0819 608 059
Hỗ trợ kinh doanh
Mr.Thơ
0908 608 059
minhtho_hungphat@yahoo.com
Ms. Hồng
0989 661 521
bichong_hungphat@yahoo.com
Sản phẩm mới

Loadcell Cas

Loadcell CAS BSB 5 tấn - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: BSB
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell CAS BSB 2 tấn - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: BSB
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell CAS BSB 1 tấn - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: BSB
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell CAS BSB 500kg - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: BSB
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell CAS BCM 500kg - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: BCM
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell CAS BCM 300kg - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: BCM
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell CAS BCM 150kg - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: BCM
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell CAS BCM 100kg - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: BCM
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell HBS-500L
Bảo hành: 12 tháng
Model: HBS-100L
Sai số:
:
3900000
3800000
Loadcell HBS-200L
Bảo hành: 12 tháng
Model: HBS-100L
Sai số:
:
3900000
3800000
Loadcell HBS-100L
Bảo hành: 12 tháng
Model: HBS-100L
Sai số:
:
3900000
3800000
Loadcell CAS HBS-50L
Bảo hành: 12 tháng
Model: HBS-50L
Sai số:
:
3900000
3800000
Loadcell HBS-20L
Bảo hành: 12 tháng
Model: HBS
Sai số:
:
3900000
3800000
Loadcell HBS-10L
Bảo hành: 12 tháng
Model: HBS
Sai số:
:
3900000
3800000
Loadcell CAS BCD 500kg - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: BCD
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell CAS BCD 300kg - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: BCD
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell CAS BCD 150kg - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: BCD
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell CAS BCD 100kg - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: BCD
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell SBA-5T
Bảo hành: 12 tháng
Model: SBA
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell SBA-2T
Bảo hành: 12 tháng
Model: SBA
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059