CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÂN HƯNG PHÁT

Add: 25/3/17 Bùi Quang Là - Phường 12 - Quận Gò Vấp - TP.HCM
Hotline
0908 608 059 - 0819 608 059
Hỗ trợ kinh doanh
Mr.Thơ
0908 608 059
minhtho_hungphat@yahoo.com
Ms. Hồng
0989 661 521
bichong_hungphat@yahoo.com

Cân điện tử thuỷ sản

Cân điện tử VMC-WED-30kg
Bảo hành: 12 tháng
Model: VMC – WED30
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử VMC-WED-15kg
Bảo hành: 12 tháng
Model: VMC – WED15
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử VMC-WED-6kg
Bảo hành: 12 tháng
Model: VMC – WED6
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử VMC-WED-3kg
Bảo hành: 12 tháng
Model: VMC – WED3
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử VMC-WED-1500g
Bảo hành: 12 tháng
Model: VMC – WED1.5kg
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử VMC-WED-600g
Bảo hành: 12 tháng
Model: VMC – WED600
Sai số: 0.1g
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử MP301-300g/0.1g
Bảo hành: 12 tháng
Model: MP301
Sai số: 0.1g
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử MP601-600g/0.1g
Bảo hành: 12 tháng
Model: MP601
Sai số: 0.1g
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử MP2-2kg/0.1g
Bảo hành: 24 tháng
Model: MP2
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử MP3-3kg/0.1g
Bảo hành: 12 tháng
Model: MP3
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử CUB-RW1220-1.5kg
Bảo hành: 12 tháng
Model: RW1220
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử CUB-RW2220-3kg
Bảo hành: 12 tháng
Model: RW2220
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử CUB-RW3220-7.5kg
Bảo hành: 12 tháng
Model: RW3220
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử CUB-RW4220-15kg
Bảo hành: 12 tháng
Model: RW4220
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử CUB-RW5220-30kg
Bảo hành: 12 tháng
Model: RW5220
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử TPS1.5 SuperSS-1,5kg/0.2g
Bảo hành: 12 tháng
Model: TPS1.5 SUPER SS
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử TPS601 SuperSS 600g/0.1g
Bảo hành: 12 tháng
Model: TPS600 SUPER SS
Sai số: 0.1g
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử TPS30-SuperSS-30kg/5g
Bảo hành: 12 tháng
Model: TPS30 SUPER SS
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử TPS15-SuperSS -15kg/2g
Bảo hành: 12 tháng
Model: TPS15 SUPER SS
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử TPS6-SuperSS-6kg/1g
Bảo hành: 12 tháng
Model: TPS6-SuperSS
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
12