CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÂN HƯNG PHÁT

Add: 25/3/17 Bùi Quang Là - Phường 12 - Quận Gò Vấp - TP.HCM
Hotline
0908 608 059 - 0819 608 059
Hỗ trợ kinh doanh
Mr.Thơ
0908 608 059
minhtho_hungphat@yahoo.com
Ms. Hồng
0989 661 521
bichong_hungphat@yahoo.com

Cân điện tử phân tích

Cân điện tử VMC FHB600-600g/0.01g
Bảo hành: 12 tháng
Model: VMC FHB600-600g/0.01g
Sai số: 0.01g
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử FHB-H323
Bảo hành: 12 tháng
Model: FHB-H323
Sai số: 0.001g
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử FHB-H223
Bảo hành: 12 tháng
Model: FHB-H223
Sai số: 0.001g
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân phân Tích DIGI DS323
Bảo hành: 12 tháng
Model: DS323
Sai số: 0.001g
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân phân tích DS223
Bảo hành: 12 tháng
Model: DS223
Sai số: 0.001g
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử GS3203A
Bảo hành: 12 tháng
Model: GS3203A
Sai số: 0.001g
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử GS2203A
Bảo hành: 12 tháng
Model: GS2203A
Sai số: 0.001g
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử OHAUS SPS602 (600gx0.01g) - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: SPS602
Sai số: 0.01g
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử OHAUS SPS402 (400gx0.01g) - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: SPS402
Sai số: 0.01g
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử OHAUS SPS202 (200gx0.01g) - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: SPS202
Sai số: 0.01g
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử OHAUS PA4101 (4100gx0.1g) - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: PA4101
Sai số: 0.1g
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử OHAUS PA4102 (4100gx0.01g) - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: PA4102
Sai số: 0.01g
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử OHAUS PA2102 (2100gx0.01g) - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: PA2102
Sai số: 0.01g
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử OHAUS PA512 (510gx0.01g) - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: PA512
Sai số: 0.01g
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử SKY (3kgx0.1g) Jadever - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: SKY
Sai số: 0.1g
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử SKY (1500gx0.001g) Jadever - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: SKY
Sai số: 0.001g
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử SKY (600gx0.01g) Jadever - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: SKY
Sai số: 0.01g
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử SKY (300gx0.01g) Jadever - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: SKY
Sai số: 0.01g
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử SKY (150gx0.005g) Jadever - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: SKY
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử VB-VMC (1000gx0.01g) - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: VB-VMC
Sai số: 0.01g
:
Liên hệ: 0908 608 059