CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÂN HƯNG PHÁT

Add: 25/3/17 Bùi Quang Là - Phường 12 - Quận Gò Vấp - TP.HCM
Hotline
0908 608 059 - 0819 608 059
Hỗ trợ kinh doanh
Mr.Thơ
0908 608 059
minhtho_hungphat@yahoo.com
Ms. Hồng
0989 661 521
bichong_hungphat@yahoo.com

Cân nông sản ( Cà phê, tiêu)

Cân điện tử TANITA KD-200 (1kgx1g) - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: TANITA KD-200
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử WH-B10 (3kgx0.1g) - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: WH-B10
Sai số: 0.1g
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử WH-B10 (2kgx0.1g) - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: WH-B10
Sai số: 0.1g
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử WH-B10 (1kgx0.1g) - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: WH-B10
Sai số: 0.1g
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử ghế DIGI DI28SS (500kgx100g) - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: DI28SS
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử ghế DIGI DI28SS (300kgx50g) - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: DI28SS
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử ghế DIGI DI28SS (200kgx20g) - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: DI28SS
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử ghế DIGI DI28SS (150kgx10g) - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: DI28SS
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử ghế DIGI DI28SS (100kgx10g) - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: DI28SS
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử ghế YHT3-500kg - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: YHT3-500kg
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử ghế YHT3-300kg - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: YHT3
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử ghế YHT3-200kg - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: YHT3
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử ghế YHT3-100kg - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: YHT3
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử KS-B (5kgx0.5g) - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: KS-B
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử KS-B (3kgx0.1g) - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: KS-B
Sai số: 0.1g
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử KS-B (2kgx0.1g) - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: KS-B
Sai số: 0.1g
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử KS-B (1kgx0.1g) - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: KS-B
Sai số: 0.1g
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử TANITA KD-160 (5kgx0.1g)  - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: TANITA KD-160
Sai số: 0.1g
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử TANITA KD-160 (2kgx0.1g)  - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: TANITA KD-160
Sai số: 0.1g
:
Liên hệ: 0908 608 059
Cân điện tử TANITA KD-160 (1kgx0.1g)  - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: TANITA KD-160
Sai số: 0.1g
:
Liên hệ: 0908 608 059
12