CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÂN HƯNG PHÁT

Add: 25/3/17 Bùi Quang Là - Phường 12 - Quận Gò Vấp - TP.HCM
Hotline
0908 608 059 - 0819 608 059
Hỗ trợ kinh doanh
Mr.Thơ
0908 608 059
minhtho_hungphat@yahoo.com
Ms. Hồng
0989 661 521
bichong_hungphat@yahoo.com
Sản phẩm mới

Loadcell Mavin

Loadcell Mavin NB3 5 tấn - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: NB3
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell Mavin NB3 3 tấn - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: NB3
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell Mavin NB2 2 tấn - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: NB2
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell Mavin NB2 1  tấn - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: NB2
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell Mavin NB2 500kg - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: NB2
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell Mavin NB2 250kg - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: NB2
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell Mavin NB2 100kg - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: NB2
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell Mavin NS6 200kg - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: NS6
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell Mavin NS6 150kg - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: NS6
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell Mavin NS6 100kg - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: NS6
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell Mavin NS6 50kg - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: NS6
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell Mavin NS4 5 tấn - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: NS4
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell Mavin NS4 2.5 tấn - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: NS4
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell Mavin NS4 2 tấn - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: NS4
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell Mavin NS2 2 tấn - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: NS2
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell Mavin NS2 1.5 tấn - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: NS2
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell Mavin NS2 1 tấn - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: NS2
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell NS1 MAVIN 1 tấn - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: NS1
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell NS1 MAVIN 500kg - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: NS1
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
Loadcell NS1 MAVIN 250kg - Cân điện tử Hưng Phát
Bảo hành: 12 tháng
Model: NS1
Sai số:
:
Liên hệ: 0908 608 059
12